Premium Beautiful Malaysia No.1 Beautiful & SLimming Secret

Premium Beautiful Malaysia No.1 Beautiful & SLimming Secret

Testimonial sebenar (cergas berpuasa, gastric)

Puan Zaiton, 30an, Shah Alam
"Setelah mengamalkan memakai PB selama sebulan, masalah gastrik saya mulai berkurangan. Saya juga dapat berpuasa dalam bulan Ramadan dengan lebih cergas dan sihat berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukan itu sahaja, masalah angin dalam badan saya juga berkurangan. FIR memang baik yang cepat bertindakbalas dalam badan dan mengakibatkan cepat buang angin dalam badan".

0 Response to "Testimonial sebenar (cergas berpuasa, gastric)"